การเลือกใช้สายรัดพลาสติกให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ลักษณะงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่

  • รัดกล่อง หรือหีบห่อทั่วไป

การรัดกล่อง หีบห่อ ไม้แปรรูปขนาดเล็กมัดรวมกัน ท่อมัดรวมกัน หรือมัดรวมสินค้าอื่นๆ ที่แรงงานคนสามารถยกได้ แนะนำให้ใช้เป็น สายรัดพลาสติก PP ซึ่งจะมีราคาถูก รับแรงดึงได้สูงพอสมควร ทนต่อความร้อนและเย็นได้มาก

*ข้อควรระวัง* ในการเลือกซื้อสายรัดพลาสติก PP ควรคำนึงถึงคุณภาพของสายรัดพลาสติกเป็นสำคัญ

  • รัดสินค้าบนพาเลท หรือสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆ

การรัดสินค้าบนพาเลท หรือสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆนั้น จำเป็นต้องให้สายรัดพลาสติกที่รับแรงดึงได้สูง เพื่อการมั่นคงและแข็งแรงในการรัด แนะนำให้ใช้สายรัดพลาสติก PET หรือ สายรัดพลาสติก PP แบบหนา ซึ่งคุณสมบัติของสายรัดพลาสติก PET นั้น จะรับแรงดึงได้สูง มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ขาดง่าย ตากแดดได้เป็นเวลานานโดยไม่แตกหรือกรอบ ส่วน สายรัดพลาสติกPP แบบหนา นั้นราคาจะถูกกว่า สายรัดพลาสติกPET คุณสมบัติแรงดึงและความยืดหยุ่นจะน้อยกว่า ไม่เหมาะกับสินค้าที่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆ