จัดส่งเครื่องรัดกล่องไต้หวัน CHALI รุ่น JN-740 ติดตั้งพร้อมแนะนำการใช้งานโรงไม้ย่านบางเลน นครปฐม ซื้อไปแล้ว 1 เครื่อง ใช้งานดีแล้วติดใจซื้อเพิ่มอีก 1 เครื่อง งานรัดไม้รุ่นนี้เหมาะที่สุด