จัดส่งเครื่องรัดกล่อง ไต้หวัน CHALi รุ่น JN-740 พร้อมแนะนำการที่ตลาดไท ลูกค้าเอาไปรัดกล่องใส่ทุเรียนเพื่อส่งออก ทางลูกค้าแจ้งอยากได้ทนๆ จึงแนะนำเป็นรุ่น JN-740 ทนแน่นอน