จัดส่งเครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ รุ่น WE-801L ร้านเจ๊พร กระต่ายทอง ตลาดไท เครื่องรัดกล่อง ทรงเตี้ยเหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก