เครื่องรัดกล่อง CHALi รุ่น JN-600 จัดส่งพร้อมแนะนำการใช้งาน บ.LG ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี เครื่องรัดกล่อง CHALi รุ่น JN-600 เป็นเครื่องทรงโปร่ง เปลี่ยนสายรัดงานกว่า กันหนูได้ด้วย