เสร็จเรียบร้อยสำหรับงานซ่อมเครื่องรัดกล่อง เปลี่ยนแผงวงจร พร้อมเดินระบบใหม่ทั้งหมด เนื่องจากแผงวงจรเดิมเสีย และหาอะไหล่ไม่ได้จึงต้องใส่แผงวงจรไต้หวัน และเดินระบบเป็นไต้หวันทั้งหมด ใช้งานได้ปกติแล้ว