ลูกค้านำเครื่องรัดกล่องมาซ่อม จากนครชัยศรี อาการคือ มอเตอร์ และโซลีนอยล์ไม่ทำงาน เนื่องจากไหม้ เราทำงานเปลี่ยน มอเตอร์ และโซลีนอยล์ให้ใหม่ ใช้งานได้เหมือนเดิม บริการล้างเครื่องและปรับตั้ง ฟรี ลูกค้าซื้อเครื่องมาจากบริษัทอื่นๆ เราก็ซ่อมครับ