ลูกค้านำเครื่องรัดกล่องมาซ่อมจากนครปฐม อาการ คือ สายรัดไม่ฟีดออกมา และรัดไม่แน่น เราได้แก้ไขโดย เปลี่ยนตัวปรับความยาวของสายรัด และปรับตั้งลูกกลิ้งชุดตัวดึงแน่น พร้อมล้างทำความสะอาดเครื่อง และปรับตั้งส่วนอื่นๆ เช่น สายพาน ฟรี