ช่องทางการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แพคเกจ ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้

 ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
bank02 กสิกรไทย เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ออมทรัพย์ 575-2-19186-9
bank01 ไทยพาณิชย์ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ออมทรัพย์ 405-077840-3
bank03 กรุงเทพ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ออมทรัพย์ 008-716906-6
bank04 กรุงไทย พิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) ออมทรัพย์ 144-0-38869-5

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง “ฝ่ายการเงิน” ที่ โทรสารหมายเลข 02-159-0590

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แพคเกจ (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่:  181/8 ม.4 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:  0133554009546

แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน