งานซ่อมเครื่องรัดกล่อง

/งานซ่อมเครื่องรัดกล่อง

รีวิวผลงานซ่อมเครื่องรัดกล่อง

ซ่อมเครื่องรัดกล่อง เปลี่ยนแผงวงจรพร้อมเดิมระบบใหม่

เสร็จเรียบร้อยสำหรับงานซ่อมเครื่องรัดกล่อง เปลี่ยนแผงวงจร พร้อมเดินระบบใหม่ทั้งหมด เนื่องจากแผงวงจรเดิมเสีย และหาอะไหล่ไม่ได้จึงต้องใส่แผงวงจรไต้หวัน และเดินระบบเป็นไต้หวันทั้งหมด ใช้งานได้ปกติแล้ว

18 สิงหาคม 2017|งานซ่อมเครื่องรัดกล่อง|

ลูกค้านำเครื่องรัดกล่องมาซ่อม จากนครชัยศรี

ลูกค้านำเครื่องรัดกล่องมาซ่อม จากนครชัยศรี อาการคือ มอเตอร์ และโซลีนอยล์ไม่ทำงาน เนื่องจากไหม้ เราทำงานเปลี่ยน มอเตอร์ และโซลีนอยล์ให้ใหม่ ใช้งานได้เหมือนเดิม [...]

19 มกราคม 2017|งานซ่อมเครื่องรัดกล่อง|

ลูกค้านำเครื่องรัดกล่องมาซ่อมจากดอนตูม นครปฐม

ลูกค้านำเครื่องรัดกล่องมาซ่อมจากนครปฐม อาการ คือ สายรัดไม่ฟีดออกมา และรัดไม่แน่น เราได้แก้ไขโดย เปลี่ยนตัวปรับความยาวของสายรัด และปรับตั้งลูกกลิ้งชุดตัวดึงแน่น พร้อมล้างทำความสะอาดเครื่อง และปรับตั้งส่วนอื่นๆ [...]

19 มกราคม 2017|งานซ่อมเครื่องรัดกล่อง|