บทความ

/บทความ

การบำรุงรักษาเครื่องรัดกล่อง

เครื่องรัดกล่อง เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแพ็คสินค้าที่จำเป็นในธุรกิจต่างๆที่มีการขนส่ง ดังนั้น การดูแลรักษา เครื่องรัดกล่อง จึงจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น วิธีการบำรุงรักษา เครื่องรัดกล่อง [...]

5 ธันวาคม 2016|บทความ|

การเลือกสายรัดพลาสติก

การเลือกใช้สายรัดพลาสติกให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ลักษณะงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ รัดกล่อง หรือหีบห่อทั่วไป การรัดกล่อง [...]

5 ธันวาคม 2016|บทความ|