พาเลท หรือกล่องสินค้าขนาดใหญ่

///พาเลท หรือกล่องสินค้าขนาดใหญ่
ดูตะกร้าสินค้า เพิ่ม “เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม RXQD-19” ในตะกร้าเรียบร้อย