พาเลท หรือกล่องสินค้าขนาดใหญ่

///พาเลท หรือกล่องสินค้าขนาดใหญ่
ดูตะกร้าสินค้า เพิ่ม “เครื่องรัดสายพลาสติก ระบบแบตเตอรี่ JDC-13/16” ในตะกร้าเรียบร้อย