มัดรวมวัสดุที่เป็นเส้นยาว

///มัดรวมวัสดุที่เป็นเส้นยาว